Θεραπεία των κρανιακών παραμορφώσεων σε βρέφη με καινοτόμες λύσεις ορθωτικής. Πλαγιοκεφαλία εκ θέσεως.Έγκαιρη διάγνωση & θεραπεία. Ορθωτικά μέσα κρανιακής αναδιαμόρφωσης. Τα 4 εύκολα βήματα για τη διόρθωση του σχήματος του κρανίου.