Πρόσθεση μηρού

Πρόσθεση μηρού

Οι ακρωτηριασμοί που γίνονται πάνω από την άρθρωση του γονάτου στο επίπεδο του μηριαίου οστού αποκαλούνται μηριαίοι ακρωτηριασμοί.

Για να λάβουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή και να βοηθήσουμε την τελευταία δοκιμή πρόσθετου μέλους να γίνει το συντομότερο δυνατό, πρέπει να επιτευχθεί το ιδανικό μήκος κολοβώματος. Με τη χρήση των εξελιγμένων μεθόδων μετρήσεων που έχουμε στη διάθεση μας μπορούμε να πετύχουμε την τέλεια υποδοχή για το ακρωτηριασμένο μέλος, ώστε να έχετε την ενεργή ζωή που πάντα επιθυμούσατε. Αυτό, χάρις τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες διαθέσιμες στην βιομηχανία των πρόσθετων μελών. Η ανάγκη για μια ενεργή ζωή είναι σοβαρότερη για ένα χρήστη πρόσθετου μέλους, σε σύγκριση με τη ζωή του πριν τον ακρωτηριασμό.

Προσθήκη μέλους

Εξοικείωση με τις νέες σου δυνατότητες

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Η θήκη και το σύστημα ανάρτησης

Μια τέλεια βιομηχανική επιρροή στην κίνηση από ένα πρόσθετο μέλος κάτω άκρων βασίζεται στο πόσο καλή είναι η υποδοχή. Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα υποδοχής του κολοβώματος παρέχει άνετη επαφή για την κατανομή του σωματικού βάρους, σταθερότητα κατά την ορθοστασία, επιτρέπει επαρκή έλεγχο κατά την κίνηση, προστατεύει τους μαλακούς ιστούς του κολοβώματος κα συνεισφέρει στο σύστημα ανάρτησης της πρόσθεσης. Μια κακώς σχεδιασμένη υποδοχή όχι μόνο περιορίζει την κινητικότητα εξαιτίας των υπερβολικών δυνάμεων διάτμησης, συμπίεσης και περιστροφής που ασκούνται αλλά προκαλεί και τριβή μεταξύ του δέρματος και της επένδυσης. Ένα κατάλληλο σύστημα ανάρτησης αποτελεί σημαντικό τμήμα ενός σωστού πρόσθετου μέλους. Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα συστήματα ανάρτησης από τους προσθετικούς διασφαλίζει την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του ασθενούς. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου και του πρόσθετου μέλους, τόσο πιο άνετο θα είναι το μέλος και τόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορεί να ελέγχεται από το κολόβωμα.

Νέο σύστημα

3D L.A.S.A.R. Στάση (Posture)

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σύστημα διαθέσιμο τώρα και στην Έλλαδα, χάρη στην Ortholife για τη διόρθωση της στατικής ευθυγράμμισης των ορθωτικών και των προσθετικών συσκευών. Αυτό επηρεάζει θετικά την στάση του σώματος του ασθενή, καθώς και την κινητικότητα του, ενώ οι άβολες στάσεις ελαχιστοποιούνται. Οι χρήστες το βρίσκουν πιο εύκολο να διατηρούν την ισορροπία τους με τη διόρθωση της ευθυγράμμισης.
Με το νέο σύστημα στάσης 3D L.A.S.A.R. χρησιμοποιούνται κάμερες που λαμβάνουν μια μικρή λήψη του ασθενή να στέκεται πάνω στην πλάκα μέτρησης και μεταφέρουν την εικόνα σε έναν υπολογιστή ή τάμπλετ. Οι μετρήσεις των δυνάμεων που ασκούνται στη πλάκα εμφανίζονται στην οθόνη ως γραμμές τοποθετημένες πάνω στην εικόνα του ασθενή με ακρίβεια χιλιοστού.

Εξαρτήματα πρόσθετων μελών

Τα εξαρτήματα των πρόσθετων μελών έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες του τρόπου ζωής και του επιπέδου των δραστηριοτήτων του ατόμου.
Ο προσθετικός επιλέγει τα πιο κατάλληλα εξαρτήματα λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες. Υπάρχει ποικιλία επιλογών ως προς τις αρθρώσεις, από απλές μηχανικές, μέχρι αρθρώσεις αστραγάλου με μικροεπεξεργαστή, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του χρήστη και την κατάσταση του υπολειπόμενου μέλους.

Περπάτημα σε εσωτερικό χώρο
Περιορισμένο περπάτημα σε εξωτερικό χώρο
Απεριόριστο περπάτημα σε
εξωτερικό χώρο