Επιλογές ορθωτικών ποδιού σχεδιασμένων με προσοχή στο επίπεδο των δραστηριοτήτων του πελάτη.