Εξατομικευμένες λύσεις στις νευρομυϊκες παθήσεις των παιδιών με ορθωτικά μέσα για τα άνω και κάτω άκρα, και ειδικά διαμορφωμένα συστήματα καθισμάτων. Μελέτη και Στοιχειοθέτηση για το βέλτιστο αποτέλεσμα.