Τα τεχνητά άνω άκρα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά για το κάθε άτομο, και οι παράγοντες βάσει των οποίων γίνεται αυτό είναι η κατάσταση του υπολειπόμενου μέλους του ασθενούς, το επίπεδο δραστηριότητας του, η πρόγνωση, το είδος της εργασίας του οι λοιπές ασχολίες του, όπως και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του ίδιου του ασθενούς από μια τέτοια συσκευή.

Add Your Comment