Κοσμητικά καλύμματα άνω άκρων. Προσθέσεις παλάμης και δακτύλων. Προσθέσεις σιλικόνης τύπου Chopart. Θήκη κολοβώματος από Σιλικόνη. Προθέσεις μύτης και αυτιών.

Add Your Comment