Συντηρητικές εξατομικευμένες λύσεις για όλους τους τύπους παραμόρφωσης του θώρακα και θεραπεία με κηδεμόνα για την διόρθωση τους. Πτηνοειδής Θώρακας, Σκαφοειδής θώρακας.

Add Your Comment