Για μένα έχει μεγάλη σημασία η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη μας. Αρμοδιότητα μου η άμεση ενημέρωση του, βάσει οδηγιών που λαμβάνουμε από τον ασφαλιστικό φορέα, για την κάλυψη των αναγκών  και την εξυπηρέτηση στα αιτήματα του.